กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช รับใช้ตลาดยนต์ไทยมากกว่า 7 ทศวรรษ