Our Product

Mercedes-Benz

C 350 e Exclusive

C 350 e Exclusive
ราคา 2,840,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

C 350 e AMG Dynamic

C 350 e AMG Dynamic
ราคา 3,149,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

C 350 e Avantgarde

C 350 e Avantgarde
ราคา 2,640,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
Our

Service

โชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร 3 สาขา ตอบสนองลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ในประเทศมากกว่า 70 ปี

นำเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการบริการ

ลุมพินี
1024 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
MORE
ราชดำเนิน
62 – 74 อาคาร 3 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
MORE
งามวงศ์วาน
198 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
MORE